Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ATK

 Địa chỉ: Cụm CN Lai Cách - TT.Lai Cách - H.Cẩm Giàng - T.Hải Dương

 0220 3866 233 - 0961 030 259 - 0382 697 455

atkfeed@gmail.com

dautuquocteatk.com